HANNIE RAAFF

publicaties, presentaties, symposia

Herkent u de volgende vragen?

Wat werkt beter: een strengere aanpak of betere hulpverlening?
Hoe geven we onze medewerkers meer ruimte zonder controle te verliezen?
Hoe krijgen we vertrouwen van de burgers én waardering van subsidiegevers/beleidsmakers? 

Dan werkt u waarschijnlijk met problemen die zowel juridische- als hulpverlenings aspecten hebben. Er zijn de laatste jaren uitstekende publicaties over verschenen en het aantal congressen op dit gebied is talloos. Het inzicht groeit: het kan anders, moet beter.

Er zo ontstaan er nieuwe kwesties:
Hoe vertalen we kritische inzichten in de dagelijkse praktijk?
Hoe zetten we ervaringen van medewerkers om in adequate methodiek en passend beleid?

Het juiste antwoord op deze vragen wordt altijd weer achterhaald, grote reorganisaties sorteren lang niet altijd het gewenste effect, nog afgezien van de nadelen.
Goed gerichte aktiviteiten kunnen daarentegen één goede stap in de juiste richting zetten. Een echte gedachtewisseling  met uw medewerkers. Een open dialoog met uw samenwerkingspartners.  Een goed gesprek met burgers.

Ik bied mijn expertise aan om zo’n kleine stap te realiseren. In de richting van goed beleid naar weerbarstige praktijk. En nog liever: vanuit de dagelijkse praktijk naar goed beleid.
In het tabblad aktiviteiten kunt u zien wat ik u aan concrete diensten kan bieden. Maar kijk eerst even bij expertise en boeken waar uw informatie vindt over mijn ervaring en visie.

 

Studiemiddag 29 oktober 2015:
'
handhaven kun je leren'

Aanleiding was de uitgave van mijn boek 'Voor de goede orde'.

Er komt een vervolg op deze studiedag: Deskundigheidsbevordering voor docenten. Zie: activiteiten

 

Hannie Raaff 
Entrepotdok 33 - 1018 AD Amsterdam
tel  06 13 49 13 47
mail info@hannieraaff.nl